Visie DNO Diabetesdiёtist

De Stichting DNO Diabetesdiёtist, specifiek deskundig op het gebied van voeding, leefstijl en gedrag bij (hoog risico op) diabetes, is het kennis- en kwaliteitscentrum van diёtisten specifiek deskundig binnen de diabeteszorg. Zij is dit ook voor (generieke) diёtisten, overige diabeteshulpverleners, organisaties, opleidingen, patiёntenvereniging, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven, werkzaam binnen of betrokken bij de diabeteszorg. De Stichting DNO Diabetesdiёtist wordt als dusdanig herkend en erkend. De Stichting DNO Diabetesdiёtist geeft deze groepen gevraagd en ongevraagd advies en wordt door hen geraadpleegd voor vragen en diensten op dit gebied. De Stichting DNO Diabetesdiёtist versterkt de aandacht voor de positie van voeding en gedrag binnen de diabeteszorg. De Stichting DNO Diabetesdiёtist draagt bij aan het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van behandelingsinterventies op het gebied van voeding en gedrag binnen de diabeteszorg. Behandeling door een specifiek deskundige diëtist in diabetes in de vorm van dieetadvisering en coaching in (preventieve) leefstijlinterventie is een integraal onderdeel van de behandeling van de mens met (hoog risico op) diabetes.

DNO is een kenniscentrum op het gebied van voeding bij diabetes. DNO faciliteert diëtisten werkzaam binnen de diabeteszorg op inhoud en beleid en draagt bij aan het ontwikkelen van de specialisatie van de diëtist op het gebied van diabetes. Behandeling door de diëtist in de vorm van dieetadvisering en preventieve leefstijlinterventie is een integraal onderdeel van de behandeling van de mens met diabetes of risico op diabetes.

 

Missie DNO Diabetesdiëtist

De Stichting DNO Diabetesdiёtist, specifiek deskundig op het gebied van voeding, leefstijl en gedrag bij (hoog risico op) diabetes, is het kennis- en kwaliteitscentrum van diёtisten specifiek deskundig binnen de diabeteszorg. Zij is dit ook voor (generieke) diёtisten, overige diabeteshulpverleners, organisaties, opleidingen, patiёntenvereniging, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven, werkzaam binnen of betrokken bij de diabeteszorg. De Stichting DNO Diabetesdiёtist faciliteert en bevordert deze specifieke deskundigheid aan diёtisten en draagt deze uit binnen de diabeteszorg, zowel nationaal als internationaal. Stichting DNO Diabetesdiёtist draagt bij en bevordert uniformiteit in evidence based diabetesvoedingsrichtlijnen, zoals deze o.a. via de NDF tot stand komen en welke regelmatig geëvalueerd en herzien worden. Specifiek deskundige diabetesdiёtisten maken deel uit van kwaliteitskringen, waarbinnen kennisontwikkeling en kwaliteitstoetsing plaatsvindt.