vanaf 2018:

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes

 DNO werkt al vanaf de eerste editie mee aan de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes. Op 13 november 2020 heeft de Nederlandse Diabetes Federatie de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes gepresenteerd, waar actief deelnemers DNO diabetesdietist ook weer een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben.  

De NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2020 is te vinden op de website zorgstandaarddiabetes.nl en in de NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie. Daar zijn ook de video-gesprekken te vinden die gepresenteerd zijn bij de introductie. 

DNO Diabetesdiëtist Kwaliteitskring

Het plan voor de DNO-kwaliteitskring is ontwikkeld om met andere deelnemers van DNO diabetesdiëtist te blijven werken aan kwaliteitsverbetering in de diabeteszorg en ervoor te zorgen dat deelnemers voldoen aan de eisen die de DNO diabetesdiëtist aan haar deelnemers stelt. Alleen op die manier kunnen we de belofte waarmaken dat we de organisatie zijn van diëtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes en gedrag.

Via deze link vind je meer informatie over de opzet van de DNO Diabetesdiëtist kwaliteitskring.

 

Pilot Kwaliteitskring Voedingsrichtlijn, afgerond

In mei 2019 heeft de eerste pilot DNO Diabetesdiëtist kwaliteitskring plaatsgevonden. Enkele bestuursleden en actief deelnemers DNO Diabetesdiëtist waren deelnemer. De pilot bestond uit 2 sessies en had als doel het realiseren van een actuele en dynamische voedingsrichtlijn in een optimaal gebruiksvriendelijk format. De vragen die naar aanleiding van de oproep aan het werkveld binnengekomen zijn, zijn gebundeld en gecategoriseerd en aan de werkgroep NDF Voedingsrichtlijn gestuurd. De structuur met leiding door kwaliteitskringbegeleider en methodiek werkt prettig. 

 

Pilot Kwaliteitskring Hybride pompen, afgerond 

Welke educatie/zorg geef je rondom dieetadvisering bij hybride insuline pompen (zoals de Minimed 670 G pomp).

Deze richtlijn is bedoeld voor diabetesdiëtisten die werkzaam zijn in een diabetesteam en werken volgens de zorgmodule in zorgprofiel 4. Het geeft de diabetesdiёtist handvaten bij het geven van educatie en dieetadvisering bij hybride insulinepompen. De richtlijn is ontwikkeld in een kwaliteitskring van DNO Diabetesdiёtist, door diëtisten met expertise in dit vakgebied.

 

 

Presentatie DNO Diabetesdiëtist op Netwerkdag NVD

Op 1 oktober 2019 organiseerde de NVD de landelijke netwerkdag waarop 'de ingrediënten voor duurzame en vitale netwerken' zijn besproken. DNO diabetesdiëtist heeft een korte presentatie gegeven over de ingezette kwaliteitsveranderingen.

 

 

Tijdlijn tot en met 2017

Deze tijdlijn geeft een beeld van de activiteiten die tot en met 2017 zijn gerealiseerd.

tijdlijn DNO voor website