Activiteiten vanaf 2018:

NDF Voedingsrichtlijn Diabetes

DNO werkt al vanaf de eerste editie mee aan de NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, die door het DiabetesFonds financieel mogelijk wordt gemaakt. De herziening van de huidige richtlijn uit 2015 is gestart. 

 

In april 2019 is bij leden van DNO Diabetesdiëtist en de NVD geïnventariseerd welke vragen en onderwerpen er leven, en daar is massaal op gereageerd. September 2019 is de nieuwe werkgroep van start gegaan.

 

Samenstelling werkgroep

Voorzitter Prof.dr.ir. Edith (EJM) Feskens, Wageningen Universiteit en Research (WUR)

Onderzoeker Iris (I.) van Damme, Wageningen Universiteit en Research (WUR)

NDF beleidsmedewerker Lisette (L.) Piepers, Amersfoort

Werkgroepleden
Hans van Wijland, huisarts, Dihag

Hanno Pijl, internist, LUMC, Voeding Leeft/Arts en Leefstijl

Elly Nederend, (kinder)diabetesverpleegkundige, V&VN, afdeling diabetes, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Marianne Mudde, (kinder)diëtist, NVD/DNO Diabetesdiëtist, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Renée Langenhuijsen, diëtist, NVD/DNO Diabetesdiëtist, RadboudUMC Nijmegen

Elise Kuipers, diëtist, NVD/DNO Diabetesdiëtist, Diëtistenpraktijk Elise Kuipers Amsterdam

Carin Koning, beleidsadviseur patiëntenvereniging, Diabetesvereniging Nederland (DVN), zij sluit inhoud kort met Eglantine Barents, DVN

Wendela de Ranitz-Greven, internist-endocrinoloog, UMC Utrecht, NIV.

 

Er is samenwerking met NHG (Standaard Diabetes mellitus type 2). De verwachting is dat de nieuwe richtlijn najaar 2020 gepresenteerd wordt.

 

DNO Diabetesdiëtist Kwaliteitskring

Het plan voor de DNO-kwaliteitskring is ontwikkeld om met andere deelnemers van DNO diabetesdiëtist te blijven werken aan kwaliteitsverbetering in de diabeteszorg en ervoor te zorgen dat deelnemers voldoen aan de eisen die de DNO diabetesdiëtist aan haar deelnemers stelt. Alleen op die manier kunnen we de belofte waarmaken dat we de organisatie zijn van diëtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes en gedrag.

Via deze link vind je meer informatie over de opzet van de DNO Diabetesdiëtist kwaliteitskring.

 

Pilot Kwaliteitskring Voedingsrichtlijn, afgerond

In mei 2019 heeft de eerste pilot DNO Diabetesdiëtist kwaliteitskring plaatsgevonden. Enkele bestuursleden en actief deelnemers DNO Diabetesdiëtist waren deelnemer. De pilot bestond uit 2 sessies en had als doel het realiseren van een actuele en dynamische voedingsrichtlijn in een optimaal gebruiksvriendelijk format. De vragen die naar aanleiding van de oproep aan het werkveld binnengekomen zijn, zijn gebundeld en gecategoriseerd en aan de werkgroep NDF Voedingsrichtlijn gestuurd. De structuur met leiding door kwaliteitskringbegeleider en methodiek werkt prettig. Inmiddels is een nieuwe pilot in voorbereiding.

 

Pilot Kwaliteitskring Hybride pompen, afgerond 

Welke educatie/zorg geef je rondom dieetadvisering bij hybride insuline pompen (zoals de Minimed 670 G pomp).

Deze richtlijn is bedoeld voor diabetesdiëtisten die werkzaam zijn in een diabetesteam en werken volgens de zorgmodule in zorgprofiel 4. Het geeft de diabetesdiёtist handvaten bij het geven van educatie en dieetadvisering bij hybride insulinepompen. De richtlijn is ontwikkeld in een kwaliteitskring van DNO Diabetesdiёtist, door diëtisten met expertise in dit vakgebied.

 

 

Presentatie DNO Diabetesdiëtist op Netwerkdag NVD

Op 1 oktober 2019 organiseerde de NVD de landelijke netwerkdag waarop 'de ingrediënten voor duurzame en vitale netwerken' zijn besproken. DNO diabetesdiëtist heeft een korte presentatie gegeven over de ingezette kwaliteitsveranderingen.

 

 

Tijdlijn tot en met 2017

Deze tijdlijn geeft een beeld van de activiteiten die tot en met 2017 zijn gerealiseerd.

tijdlijn DNO voor website