logo dno info

Wijziging activiteiten per 1 juni 2021

 

Stichting DNO is in 1997 opgericht, in 2018 veranderde de naam in DNO Diabetesdiëtist. Het doel bleef hetzelfde: de kwaliteit van de diabeteszorg op voedingsgebied optimaliseren. In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van diabetes en zijn waardevolle contacten opgebouwd met andere organisaties.

 

Inmiddels is er veel veranderd in de diabeteszorg. Patiënten komen met andere vragen en problemen bij de diëtist. Dat vraagt om brede kennis en aanpak van vrijwel iedere diëtist. Na goed overleg met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) zijn we er van overtuigd dat alle diëtisten die actief zijn in de diabeteszorg sterker komen te staan als er meer samenwerking is met andere netwerken van de NVD. Zo kan de NVD met één krachtige visie naar buiten komen, en kan de diëtist zich profileren als dé deskundige op het gebied van voeding en diabetes en de gespecialiseerde kennis van de diëtist optimaal benutten. Dit betekent dat DNO Diabetesdiëtist haar activiteiten beëindigt.

 

De drie werkgroepen van DNO Diabetesdiëtist (diabetes en kinderen/adolescenten, diabetes type 1 en zwangerschap) gaan als één netwerk van de NVD verder onder de naam Netwerk Diabetesdiëtist. Dit netwerk vormt zo een waardevol kenniscentrum. De gespecialiseerde diëtisten wisselen inhoudelijke kennis uit op het gebied van hun respectievelijke expertise en kunnen tevens kennis delen met en scholing (laten) verzorgen voor generiek werkende collega’s in zowel de 1e als de 2e lijn. Netwerk Diabetesdiëtist is het aanspreekkpunt voor externe contacten op het gebied van Diabetes en kinderen/adolescenten, Diabetes en zwangerschap en Diabetes type 1 en gecompliceerde zorg bij Diabetes type 2, de NVD is het aanspreekpunt wat betreft Diabetes type 2 zonder ernstige complicaties en prediabetes.

 

Netwerk Diabetesdiëtist is vanaf 1 juni 2021 te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Website www.dnodietist.nl en het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zullen binnenkort niet meer bereikbaar zijn.

 

Het bestuur van DNO Diabetesdiëtist ziet de veranderingen positief en met vertrouwen tegemoet.

 

 

Syska Walgemoet, voorzitter
Guus Erkens, secretaris
Elise Kuipers, penningmeester

 

 

Uitgebreide toelichting: 

 

Dieetzorg bij diabetes verandert

De zorg rondom mensen met diabetes is veranderd en blijft veranderen. Vooral het aantal mensen met diabetes type 2 neemt hard toe, onder andere door vergrijzing en toename lichaamsgewicht. De hoeveelheid ziekenhuisbedden neemt af, de eerste- en anderhalvelijnszorg breidt uit. In 2021 heeft van de mensen met diabetes ongeveer 10% diabetes type 1 en 90% diabetes type 2, op termijn heeft 40-50% van hen complicaties.  

 Afbeelding1 mei 2021

 

De diëtist verandert mee  

Ook het beroep van diëtist is veranderd en blijft veranderen. In het dieet bij (pre)diabetes speelt coaching op leefstijl een steeds grotere rol, terwijl (vooral bij diabetes type 1) de educatie en instructie over nieuwe medicatie, behandelingen en devices omvangrijker wordt. Door diverse veranderingen in de gezondheidszorg en de samenleving lukt het niet meer collega’s te enthousiasmeren voor een bestuursfunctie binnen DNO Diabetesdiëtist of een actieve rol te vervullen binnen de werkgroep diabetes type 2. De werkgroepen diabetes en kinderen/adolescenten, diabetes type 1 en zwangerschap zijn onverminderd actief. Als vanouds leverde DNO Diabetesdiëtist een grote bijdrage aan de nieuwste NDF Voedingsrichtlijn Diabetes. Deze richtlijn is het wetenschappelijk fundament voor alle typen diabetes en voor alle bij diabetes betrokken zorgprofessionals.

 

DNO veranderde in DNO Diabetesdiëtist en verandert verder

Het is belangrijk het goede te behouden en mee te gaan met de veranderingen. In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van diabetes en zijn contacten opgebouwd met andere organisaties. Dit alles vormt een waardevol kenniscentrum, dat up-to-date gehouden kan worden door de gespecialiseerde diëtisten uit de huidige 3 werkgroepen. Deze diëtisten kunnen tevens kennis delen met en scholing verzorgen voor generiek werkende collega’s in zowel de 1e als de 2e lijn. Het volgende model geeft de nieuwe structuur weer:   

 Afbeelding2 mei 2021

 

 

De diëtist moet de rol van dieetexpert opeisen               

Na goed overleg met de NVD zijn we er van overtuigd dat alle diëtisten die actief zijn in de diabeteszorg sterker komen te staan als er meer samenwerking is met andere netwerken van de NVD, zoals DNN, KDOO, CVRM en NDBC. Zo kan de NVD met één krachtige visie naar buiten komen, en kan de diëtist zich profileren als dé deskundige op het gebied van voeding en diabetes en de gespecialiseerde kennis van de diëtist optimaal benutten. Dit betekent dat DNO Diabetesdiëtist haar activiteiten beëindigt, en Netwerk Diabetesdiëtist een netwerk binnen de NVD wordt. De structuur ziet er dan uit volgens onderstaand model: 

 Afbeelding3 mei 2021

 

 

Voorzitters netwerk diabetesdiёtist (per 1 juni 2021)

foto Jitske Spijker Jitske Spijker, Diabetes en kinderen/adolescenten 

 

Foto Renee Renée Langenhuijsen, Diabetes type 1 en gecompliceerde zorg bij Diabetes type 2

 

foto Robertien Robertien van 't Klooster, Diabetes en zwangerschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting DNO Diabetesdiёtist

vanaf 2018, voor zorgverleners binnen de diabeteszorg

 

Vanaf 2018 gaat Stichting DNO (zie hieronder) door als Stichting DNO Diabetesdiëtist, en profileert zich als de organisatie van diёtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes en gedrag. 

 

DNO Diabetesdiëtist is netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)logo nvd kleinen lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).  logo ndf klein

 

Om de kwaliteit van de diabetesvoedingszorg te waarborgen en te ontwikkelen richt DNO Diabetesdiёtist zich op het specifiek deskundig maken en houden van diёtisten die dit als hun specialiteit willen uitdragen. Deze groep diёtisten treedt namens DNO Diabetesdiёtist onder andere op als vraagbaak, kenniscentrum, kwaliteitskring en partner van scholingsaanbieders en –ontwikkelaars. Diёtisten van DNO Diabetesdiёtist dragen specifieke deskundigheid uit naar (generiek) diёtisten, overige diabeteshulpverleners als ook organisaties, bedrijven en de patiëntenvereniging binnen de diabeteszorg. Hier vind je de missie en visie, en hier het complete document Stichting DNO 2019.

 

Stichting DNO

1997-2017, voor zorgverleners binnen de diabeteszorg

 

Stichting DNO is in 1997 opgericht met als doel de kwaliteit van de diabeteszorg op voedingsgebied in de ruimste zin van het woord te optimaliseren. Stichting DNO, de organisatie van diёtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes, richt zich op alle zorgverleners binnen de diabeteszorg.

 

Onderstaande tijdlijn geeft een beeld van de activiteiten die in die 20 jaar zijn gerealiseerd:

 tijdlijn DNO voor website